Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số giàn khoan dầu khí của Mỹ trong tuần 12/11 đã tăng thêm 6 giàn khoan lên 556 giàn khoan đang hoạt động. Trong đó:

- Số giàn khoan dầu tăng thêm 4 giàn lên 454 giàn khoan đang hoạt động.

- Số giàn khoan khí tự nhiên tăng thêm 2 giàn lên 102 giàn khoan đang hoạt động.