Theo dữ liệu của chính phủ Australia, tổng kim ngạch xuất khẩu tài nguyên và năng lượng dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm tài chính 2020/21.

Theo dự báo do Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên công bố hôm nay, thu nhập từ xuất khẩu trong năm tài chính 2020/21 sẽ đạt mức cao kỷ lục 296 tỷ AUD (226 tỷ USD) do nhu cầu quốc tế cao đối với quặng sắt, đồng, lithium và niken. Đồng thời, Bộ đã tăng dự báo xuất khẩu quặng sắt lên 136 tỷ AUD (103.8 tỷ USD) từ mức 123 tỷ AUD (93.9 tỷ USD) dự báo vào tháng 12/2020. Tuy nhiên, chậm trễ trong việc triển khai tiêm chủng vaccine trên toàn cầu có thể ảnh hưởng đến dự đoán tốc độ phục hồi thương mại.

Trong năm tài chính 2021/22, xuất khẩu sẽ giảm 3% xuống 288 tỷ AUD (219.9 tỷ USD) và duy trì ở mức đó cho đến năm 2025/26.

Nguồn: mxvnews.com