Theo khảo sát của hãng Argus, sản lượng của OPEC+ trong tháng 10 tăng thêm 230,000 thùng/ngày lên 36.85 triệu thùng/ngày. Trong đó, sản lượng khai thác của OPEC đạt 27.43 triệu thùng/ngày, tăng 130,000 thùng/ngày còn sản lượng của 9 nước đồng minh đạt 13.63 triệu thùng/ngày, tăng 200,000 thùng/ngày.

Trong đó, hai nước Saudi Arabia và Nga đều nâng sản lượng thêm 100,000 thùng/ngày trong tháng 10. Sản lượng khai thác của Kazakhstan tăng thêm 170,000 thùng/ngày.

Tuy nhiên, sản lượng của một số nước thành viên OPEC như Angola và Nigeria sụt giảm trong tháng 10 do những vấn đề kỹ thuật.