Theo Sở giao dịch hàng hóa Rosario BCR, xuất khẩu ngũ cốc trong 5 tháng đầu năm nay của nước này ước tính đạt 43 triệu tấn, thấp hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái do sản lượng thu hoạch suy giảm.

Sự suy giảm trong khối lượng xuất khẩu chủ yếu tới từ xuất khẩu ngô và lúa mỳ, hệ quả của thời tiết hạn hán năm ngoái. Cụ thể, xuất khẩu lúa mỳ đã giảm 27% so với cùng kỳ năm trước xuống 6.2 triệu tấn, trong khi các xuất khẩu ngô chỉ đạt 13 triệu tấn, thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, xuất khẩu đậu tương trong 5 tháng đầu năm đạt 16.6 triệu tấn, tăng 5.5 triệu tấn so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: mxvnews.com