Sở giao dịch Buenos Aires Exchange của Argientina (BAGE) cho biết, hoạt động thu hoạch đậu tương niên vụ 2020/21 hầu như đã kết thúc.

Đối với ngô, tốc độ thu hoạch ngô tăng thêm 4% lên mức 42% diện tích dự kiến, thấp hơn so với mức 71% cùng kỳ niên vụ trước. Thời tiết khô ráo trong những ngày qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thu hoạch ngũ cốc tại Argientina. Tuy nhiên, mức nước thấp trên sông Parana đang là yếu tố giới hạn trọng tải của tàu trở hàng tại đây.

Đối với lúa mỳ, tiến độ gieo trồng lúa mỳ vụ mới tăng 20% trong tuần, lên mức 57% diện tích dự kiến, và đã bắt kịp tốc độ cùng kỳ năm ngoái.

 

Nguồn: mxvnews.com