Sở giao dịch Buenos Aires Exchange (BAGE) cho biết, dự kiến sản lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 của Argentina sẽ đạt mức 19.15 triệu tấn, cao hơn so với mức 17 triệu tấn trong niên vụ 2020/21. Điều này sẽ tạo điều kiện để xuất khẩu lúa mỳ trong niên vụ tới của nước này đạt 12 triệu tấn, cao hơn 26.3% so với niên vụ 2020/21, và là khối lượng xuất khẩu cao nhất kể từ niên vụ 2016/17.

Đối với ngô, theo số liệu từ BAGE, xuất khẩu ngô trong niên vụ 2019/20 ước tính đạt 36.26 triệu tấn, thấp hơn 3% so với niên vụ trước. Khối lượng ngô được sử dụng trong sản xuất nhiên liệu sinh học đạt 1.1 triệu tấn, thấp hơn so với mức 1.55 triệu tấn trong niên vụ 2018/19. Nguyên nhân chủ yếu cho mức giảm này là sự bất đồng về chính sách thuế nhập khẩu của Mỹ và EU.  

Nguồn: mxvnews.com