Hiệp hội công nhân SOEA đã gửi thư tới Bộ Lao Động Argentina nhằm kêu gọi chính phủ mở lại các cuộc đàm phán về tiền lương do tỷ lệ lạm phát ngày càng gia tăng. Công đoàn cũng lưu ý rằng, họ đe dọa sẽ có các hành động phản đối nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Một nguồn tin trong ngành cho biết, công nhân Argentina đã được tăng lương 25% trong năm nay, một mức tăng khá lớn nhưng vẫn không đủ để theo kịp với tỷ lệ lạm phát hiện tại.

Việc sửa đổi tiền lương dự kiến ​​sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn, trong khi chính phủ đã quy định tỷ lệ lạm phát hàng năm trong ngân sách là 29% cho toàn bộ năm 2021. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát trong tháng Năm đã đạt 3.3% và lạm phát tích lũy trong năm tháng đầu năm đã lên tới 21.5%, theo số liệu mới nhất từ Tổng Cục thống kê.

Nguồn: mxvnews.com