Chính phủ Argentina cho biết, đã giao trách nhiệm kiểm soát và duy trì hoạt động lưu vực sông Parana cho cơ quan quản lý cảng AGP trong thời gian 12 tháng, và có thể được gia hạn cho đến khi chọn được một công ty nước ngoài để tiếp tục công việc này.

Trong quyết định này, AGP sẽ kêu gọi đấu thầu và chọn một công ty nước ngoài để đảm nhiện việc nạo vét tại các tuyến đường thủy. Tuy nhiên, AGP vẫn sẽ chịu trách nhiện thu phí và điều này có thể ảnh hưởng tới dòng tiền của công ty nước ngoài, chụi trách nhiệm nạo vét, và có thể khiến các công ty xuất khẩu phải chịu mức phí cao hơn. Các nguồn tin thương mại đang cảnh báo rằng quyết định này có thể gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh của ngành xuất khẩu ngũ cốc quốc gia.   

Nguồn: mxvnews.com