Sở Giao dịch hàng hoá (BCR) cho biết, Argentina dự kiến sẽ xuất khẩu 34.2 triệu tấn ngô trong niên vụ 2020/21, tăng 900,000 tấn so với ước tính hồi tháng 5. Cơ quan này hiện đang kỳ vọng sản lượng ngô đạt 50 triệu tấn trong chu kỳ 2020/21, tăng 1.5 triệu tấn so với tháng 5 chủ yếu do năng suất tốt hơn trong các vụ trồng ngô sau này. Trong niên vụ trước, nước này đã sản xuất tổng cộng 51.5 triệu tấn, với tổng kim ngạch xuất khẩu là 36 triệu tấn.

Dự trữ ngô cuối niên vụ 2020/21 của Argentina dự kiến đạt 6.2 triệu tấn, thấp hơn so với mức 7 triệu tấn vào cuối chu kỳ trước, với triển vọng tiêu thụ ngô trong nước ở mức 16.3 triệu tấn, tăng từ mức 15.4 triệu tấn của chu kỳ trước. BCR cũng báo cáo rằng xuất khẩu ngũ cốc trong niên vụ 2020/21 của Argentina ước tính đạt 28.6 triệu tấn, trong đó bao gồm 11.2 triệu tấn ngô.

Theo USDA, trong chu kỳ 2020/21, Argentina dự kiến sẽ là nhà xuất khẩu ngô lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ và với khối lượng xuất khẩu tương tự so với Brazil.

Nguồn: mxvnews.com