Bộ Nông nghiệp Argentina cho biết, nông dân Argentina đã bán 23.0 triệu tấn đậu tương niên vụ 2020/21, chậm hơn so với mức 25.8 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái. Đối với nông dân Argentina, việc nắm giữ hàng thực vẫn đang là một hành động được ưu tiên trong bối cảnh đồng tiền nội tệ tiếp tục suy yếu.

Đối với ngô, bán hàng ngô niên vụ 2020/21 của nông dân tại Argentina ước tính đạt 31.1 triệu tấn, cao hơn khoảng 3 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng đậu tương niên vụ 2020/21 của Argentina đang được Sở giao dịch Buenos Aires Exchange (BAGE) dự báo ở mức 43.5 triệu tấn, thấp hơn so với mức 49 triệu tấn trong niên vụ trước. Hiện tại, hoạt động thu hoạch đậu tương tại Argentina hầu như đã kết thúc, tuy nhiên, mực nước thấp trên khu phức hợp sông Parana đang khiến hoạt động của các sầ lan và tàu chở hàng bị hạn chế.

Nguồn: mxvnews.com