(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Tư, 05/05/2021, 02:25 (GMT+7)
Thứ Tư, 05/05/2021, 02:25 (GMT+7)

Argentina: BAGE dự báo sản lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 ở mức 19 triệu tấn

Argentina: BAGE dự báo sản lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 ở mức 19 triệu tấn

Sở giao dịch Buenos Aires Exchange (BAGE) cho biết, sản lượng lúa mỳ niên vụ 2021/22 của Argentina dự kiến đạt 19 triệu tấn, tương đương với mức kỷ lục trước trong niên vụ 2018/19, và cao hơn so với mức 17 triệu tấn trong niên vụ trước. Hoạt động gieo trồng vụ mới sẽ diễn ra trong những tuần tới trong khi thu hoạch thường kết thúc vào tháng 1 hàng năm.  

Trong báo cáo lần trước, BAGE cũng đã đưa ra dự báo diện tích gieo trồng lúa mỳ dự kiến ở mức 6.5 triệu ha, và lưu ý rằng mức dự báo này sẽ được hỗ trợ bởi độ ẩm phù hợp tại các khu vực gieo trồng và mức giá cao của lúa mỳ trên thị trường thế giới.

Nguồn: mxvnews.com