Hãng tư vấn APK-Inform nâng dự báo sản lượng ngũ cốc của Ukraine trong niên vụ 2021/22 lên mức 81.6 triệu tấn, tăng 100,000 tấn so với dự báo trước đó.

Dự báo xuất khẩu ngũ cốc của nước này cũng được nâng lên 58.9 triệu tấn, tăng 1.7 triệu tấn so với dự báo trước đó. Trong đó, xuất khẩu lúa mỳ được dự báo ở mức 22.5 triệu tấn, tăng 1.5 triệu tấn so với dự báo trước đó.