Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần 05/11 giảm 2.485 triệu thùng. Tồn kho xăng giảm nhẹ 552,000 thùng/ngày trong khi tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 573,000 thùng/ngày.