Theo hãng tư vấn AgRural, tiến độ gieo trồng đậu tương niên vụ 2021/22 của Brazil tính đến ngày 11/11 đã đạt 78% diện tích gieo trồng dự kiến, tăng mạnh so với mức 67% trong tuần trước đó và nhanh hơn so với mức 70% cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, tiến độ gieo trồng ngô vụ hè 2021/22 tại khu vực Center – South đã đạt 85% diện tích dự kiến, tăng mạnh so với mức 75% tuần trước và nhanh hơn so với mức 82% cùng kỳ năm ngoái.