Hải quan Việt Nam cho biết, xuất khẩu cà phê trong tháng 4 ước tính đạt 132,111 tấn, thấp hơn 22.1% so với tháng 3. Điều này cũng có nghĩa là tổng khối lượng cà phê xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm của nước ta đạt mức 584,981 tấn, thấp hơn 14.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất chấp việc khối lượng xuất khẩu thấp hơn so với năm ngoái, doanh thu từ hoạt động xuất khẩu cà phê trong 4 tháng đầu năm 2021 đã cao hơn 7.3% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức 1.1 tỷ USD.

Nguồn: mxvnews.com