Theo S&P Global Platts, PetroVietnam và các công ty đối tác đã bắt đầu sản xuất dầu thô và khí tự nhiên ngưng tụ trong giai đoạn 2A tại mỏ Sư Tử Trắng ở ngoài khơi Việt Nam. Trong tuần trước, một buổi lễ trực tuyết đã được tổ chức để đánh dấu sự tham gia của các đại diện từ PetroVietnam, chi nhánh thượng nguồn (upstream) PVEP, Perenco, Geopetrol, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc (KNOC) và SK Innovation của Hàn Quốc.

Kế hoạch phát triển giai đoạn 2A đã được phê duyệt bởi chính phủ Việt Nam vào tháng 12/2019. Với tổng đầu tư trị giá khoảng 140 tỷ USD, dự án này được kỳ vọng sẽ sản xuất 193 tỷ fest khối khí tự nhiên và 63 triệu thùng dầu thô siêu nhẹ trong khoảng thời gian từ tháng 06/2021 đến tháng 09/2025.

Mỏ Sư Tử Trắng nằm ở Lô 15-1 tại khu vực Cửu Long, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 62 km. PVEP nắm giữ 50% cổ phần trong hợp đồng sản xuất, được ký kết vào tháng 09/1998. Các cổ đông lớn khác bao gồm Perenco (23.25%), KNOC (14.25%), SK Innovation (9%) và Geopetrol (3.5%).

Tổng sản lượng khai thác từ 68 giếng tại 4 mỏ ở Lô 15-1 đạt trung bình 40,000 thùng dầu khí mỗi ngày. Khí tự nhiên từ Lô 15-1 và các mỏ khác ở Cửu Long được vận chuyển qua đường ống do PetroVietnam Gas điều hành và chủ yếu được dùng để phục vụ các khách hàng ở miền Nam Việt Nam.

Nguồn: mxvnews.com