Theo dữ liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan (GAC), xuất khẩu các sản phẩm dầu thô chủ chốt của Trung Quốc trong tháng 05/2021 giảm 21.6% so với tháng 04/2021. Nguyên nhân chính là do các công ty dầu lớn giữ dự trữ để phục vụ cho nhu cầu nội địa trong bối cảnh hạn ngạch xuất khẩu bị hạn chế.

Trung Quốc đã xuất khẩu tổng cộng 3.8 triệu tấn dầu thô, gasoil và nhiên liệu máy bay trong tháng 5, giảm từ mức 4.85 triệu tấn trong tháng 4. Trong khi đó, thông lượng dầu thô đạt mức cao kỷ lục 14.31 triệu thùng/ngày, tăng 1.1% so với tháng 4 và tăng 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, xuất khẩu xăng đạt 1.55 triệu tấn, tăng 5.4% so với mức 1.47 triệu tấn trong tháng 4 và cao hơn mức 1.29 triệu tấn theo kế hoạch của các công ty dầu khí. Gia tăng xuất khẩu là do xuất khẩu của Zhejiang Petroleum và Chemical tăng gấp đôi so với kế hoạch là 50,000 tấn.

Trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu xăng và gasoil tăng lần lượt 13.9% và 3.3% so với 5 tháng đầu năm 2020. Xuất khẩu nhiên liệu máy bay thì lại giảm 59.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn: mxvnews.com