Trong tháng 05/2021, Trung Quốc đã sử dụng dầu thô trong kho dự trữ tháng thứ 2 liên tiếp. Điều này cho thấy quốc gia nhập khẩu lớn nhất thế giới đã sẵn sàng lấy dầu thô ra từ kho dự trữ khi giá ở mức cao.

Theo tính toán dựa trên số liệu chính thức, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã đã lọc khoảng 589,000 thùng/ngày nhiều hơn tổng nhập khẩu và sản lượng trong nước. Nước này không tiết lộ khối lượng dầu thô trong kho dự trữ chiến lược và thương mại, tuy nhiên có thể ước tính con số này thông qua lượng dầu thô nhập khẩu, sản lượng và lượng dầu thô được xử lý.

Các nhà máy lọc dầu đã chế biến khoảng 60.5 triệu tấn trong tháng 5, tăng 4.4% so với tháng 05/2020 và là mức cao kỷ lục. Con số này tương đương với mức trung bình 14.25 triệu thùng/ngày.

Trong khi đó nhập khẩu và sản lượng đạt lần lượt 40.97 triệu tấn và 17.03 triệu tấn, nâng lượng dầu thô khả dụng cho các nhà máy lên 58 triệu tấn, tương đương 13.66 triệu thùng/ngày. Từ đó có thể tính được lượng dầu thô các nhà máy cần thêm để chế biến là 589,000 thùng/ngày, cho thấy một số nhà máy lọc dầu đã sử dụng dầu thô trong kho dự trữ của họ trong tháng trước.

Nguồn: mxvnews.com