Theo các nguồn tin thương mại, các nhà máy lọc dầu của Trung Quốc đang cần mua gấp ít nhất 210,000 tấn dầu nhiên liệu vì họ thiếu hạn ngạch nhập khẩu dầu thô trong nửa cuối năm 2021.

Ít nhất 4 nhà máy lọc dầu độc lập ở Sơn Đông có 8 đơn hàng nhập khẩu dầu nhiên liệu giao vào cuối tháng 6/đầu tháng 7 và hầu hết giao dịch đã được thực hiện vào tháng 6. Trong đó có 4 chuyến hàng mua bởi Haike Petrochemical, bao gồm 3 chuyến hàng dầu nhiên liệu 280 CST và 1 chuyến hàng dầu nhiên liệu 380 CST giao trong nửa cuối tháng 6. Chambroad Petrochemical và Dongming Petrochemical cũng đã đặt hàng cũng đã đặt hàng mua dầu nhiên liệu 380 CST giao vào cuối tháng này.

Nguồn tin của Haike Petrochemical cho biết khá nhiều nhà máy lọc dầu độc lập đã mua dầu nhiên liệu vì thiếu hạn ngạch nhập khẩu dầu thô. Dầu nhiên liệu được sử dụng để sản xuất các sản phẩm lọc dầu.

Bắc Kinh sẽ áp thuế tiêu thụ đối với bitumen ở mức tương đương với dầu nhiên liệu bắt đầu từ ngày 12/06. Các nhà máy lọc dầu đã nhập 8.86 triệu tấn bitumen và 71.81 triệu tấn dầu thô trong 5 tháng đầu năm, theo dữ liệu từ S&P Global Platts. Hạn ngạch nhập khẩu của họ là 102.68 triệu tấn trong năm 2021 và dự kiến có thêm 48 triệu tấn sẽ được cấp trong đợt phân bổ hạn ngạch thứ 2 trong năm nay.

Nguồn: mxvnews.com