Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý đại lý !

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24 gửi đến Quý khách hàng & Quý đại lý các Quyết định liên quan như sau:

  1. Quyết định số 815/QĐ/TGĐ-MXV ngày 27/10/2022 về việc Thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV, áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 01/11/2022 (xem chi tiết quyết định)
  2. Quyết định số 816/QĐ/TGĐ-MXV ngày 27/10/2022 vv Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV, áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 31/10/2021 (xem chi tiết quyết định)