Kính gửi: Quý Khách hàng,

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam - Giaodich24 gửi Quý Khách hàng Quyết định thay đổi ký quỹ một số sản phẩm tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Chi tiết vui lòng xem các tệp đính kèm.

 

 

Giaodich24