Kính gửi Quý Khách hàng,

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam - Giaodich24 gửi Quý Khách hàng Quyết định 520/QĐ/TGĐ-MXV vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

 

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

 

Trân trọng!