Kính gửi Quý Khách hàng,

 

Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam – Giaodich24 gửi Quý Khách hàng Quyết định vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

(Chi tiết trong File đính kèm). 

 

 

Lưu ý:

Đậu tương giảm 550$

Đậu tương mini giảm 110$

Khô đậu tương giảm 275$

Lúa mỳ giảm 220$

Lúa mỳ mini giảm 44$

Ngô giảm 220$

Ngô mini giảm 44$

 

 

 

Trân trọng!