Thị trường xăng dầu thế giới thời gian vừa qua chịu ảnh hưởng của việc nhu cầu tăng, thiếu nguồn cung về than và khí đốt tại Trung Quốc, Ấn Độ và châu Âu; mức dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ sụt giảm... Các yếu tố trên đã tác động làm giá xăng dầu trên thị trường thế giới tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua...
Giá xăng dầu tăng đã tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp phải sử dụng nhiều xăng dầu như vận tải, một số lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công nghiệp và phân bón, nông nghiệp… Cùng với đó, giá xăng dầu tăng sẽ khiến cho giá cả hàng hóa cũng tăng lên, khiến tăng chi phí cho doanh nghiệp.
Phân tích thị trường xăng dầu trên thế giới tháng 10, 10 tháng đầu năm 2021, phân tích xu hướng diễn biến giá, sản xuất, xuất nhập khẩu và đưa ra dự báo.
Một số thông tin đáng lưu ý gồm có:
Xu hướng tiêu thụ, nhập khẩu dầu thô của những nước tiêu thụ dầu lớn trên thế giới (Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ).
Giá xuất, nhập khẩu trung bình xăng dầu của Việt Nam từ các thị trường chủ chốt.
Những yếu tố tác động đến xu hướng giá xăng dầu...
Dự báo xu hướng nhập khẩu dầu thô của các nước Châu Á...
Dự báo nguồn cung, nhu cầu, giá xăng dầu trong thời gian tới.
NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
I.Thị trường quốc tế
1. Diễn biến giá xăng dầu thế giới
2. Diễn biến giá khí tự nhiên hóa lỏng
- Thị trường Mỹ
- Thị trường Châu Âu
- Thị trường Châu Á
3. Nguồn cung
- Nguồn cung dầu của các nước trong khối OPEC
- Nguồn cung dầu của các nước ngoài khối OPEC
4. Nhu cầu
+ Nhập khẩu dầu thô của thị trường Châu Á trong tháng 9/2021
- Thị trường Ấn Độ
- Thị trường Trung Quốc
- Thị trường Nhật Bản
- Thị trường Singapore
- Thị trường Hàn Quốc
+ Nhu cầu dầu từ các nước OECD Châu Âu
+ Dự báo nhu cầu dầu cuối năm 2021 ở những nước tiêu thụ chủ chốt
5. Tác động từ giá than tới giá dầu
+ Giá than thế giới
- Thị trường Châu Âu
- Thị trường Australia
- Thị trường Trung Quốc
- Thị trường Indonêsia
+ Dự báo
6. Tình trạng năng lượng thị trường thế giới
- Thị trường Châu Âu
- Thị trường Mỹ
- Thị trường Châu Á
II.Thị trường trong nước
1. Diễn biến giá xăng dầu 10 tháng năm 2021
2. Nhập khẩu xăng dầu tháng 9 và 9 tháng năm 2021
3. Xuất khẩu xăng dầu tháng 9 và 9 tháng năm 2021
III. Dự báo
Dự báo giá dầu
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, BẢNG
BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1: Giá dầu WTI, Brent, xăng RON 92 10 tháng/2021
Biểu đồ 2: Nguồn cung dầu của thế giới và OPEC tháng 10/2021
Biểu đồ 3: Sản lượng dầu mỏ hàng tháng của Trung Quốc tháng 8/2021
Biểu đồ 4: Sản lượng dầu mỏ hàng tháng của Nga tháng 9/2021
Biểu đồ 5: Sản lượng dầu thô và nhiên liệu của Brazil tháng 8/2021
Biểu đồ 6: Nhập khẩu than vào Châu Á
Biểu đồ 7: Giá bán lẻ xăng dầu trong nước 10 tháng/2021
BẢNG
Bảng 1: Sản lượng dầu thô của 13 nước OPEC tháng 9/2021
Bảng 2: Dự báo nguồn cung của các nước ngoài OPEC năm 2021
Bảng 3: Nhu cầu xăng dầu của Trung Quốc tháng 8/2021
Bảng 4: Nhu cầu xăng dầu của Ấn Độ tháng 8/2021
Bảng 5: Nhu cầu xăng dầu của 4 nước lớn Châu Âu tháng 7/2021
Bảng 6: Dự báo nhu cầu dầu thế giới năm 2021
Bảng 7: Nhập khẩu xăng dầu tháng 9 và 9 tháng năm 2021
Bảng 8: Xuất khẩu xăng dầu tháng 9 và 9 tháng năm 2021

QUÝ KHÁCH QUAN TÂM, VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK SAU ĐÂY:

THỊ TRƯỜNG XĂNG DẦU THẾ GIỚI 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2021: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO

 

 

 

Nguồn: VITIC