(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Hai, 12/04/2021, 23:27 (GMT+7)
Thứ Hai, 12/04/2021, 23:27 (GMT+7)

Mexico: AMECAFE giảm dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2020/21 về mức 4.0 triệu tấn

Mexico: AMECAFE giảm dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2020/21 về mức 4.0 triệu tấn

Hiệp hội cà phê Mexico (AMECAFE) dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2020/21 của Mexico ở mức 4.0 triệu bao, thấp hơn so với mức 4.2 triệu bao trong báo cáo trước. Xuất khẩu cà phê trong niên vụ 2020/21 của Mexico được điều chỉnh giảm xuống còn 2.8 triệu bao, so với mức 3.0 triệu bao trong báo cáo trước, nhưng vẫn cao hơn 4% so với niên vụ trước.

AMECAFE cho biết, các chính sách hạn chế trong đại dịch Covid-19 đã ngăn cản việc nhập cảnh của ít nhất 40% công nhân từ Guatemala và gây ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch cà phê tại đây. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của loại nấm roya cũng là một yếu tố sẽ gây thiệt hại sản lượng, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết ấm hơn do biến đổi khí hậu toàn cầu.

Nguồn: mxvnews.com