Theo dữ liệu thị trường từ AmSpec, xuất khẩu dầu cọ của Malaysia trong tháng 6 đạt 1,545,780 tấn, cao hơn 7.1% so với mức 1,423,104 tấn đã xuất khẩu trong giai đoạn cùng kỳ tháng 5.

Đầu tháng này, Ủy ban dầu cọ Malaysia (MPOB) cho biết, tồn kho dầu cọ của Malaysia tại thời điểm cuối tháng 5 tăng 1.49% lên mức 1.57 triệu tấn. Trong khi đó, sản lượng dầu cọ trong tháng 5 cũng tăng 2.84% so với tháng 3 lên 1.57 triệu tấn. Đây là tháng tăng sản lượng thứ ba liên tiếp sau chuỗi 5 tháng giảm liên tiếp do mưa lớn và thiếu hụt lao động do dịch Covid-19. MPOB cũng cho biết, xuất khẩu dầu cọ trong tháng 5 giảm 6.01% xuống 1.27 triệu tấn.

Nguồn: mxvnews.com