Theo dữ liệu thị trường từ AmSpec, xuất khẩu dầu cọ của Malaysia trong 20 ngày đầu tháng 11 đạt 908,443 tấn, thấp hơn 16.3% so với 1,084,701 đã xuất khẩu trong 20 ngày đầu tháng 10.

Trước đó, Ủy ban dầu cọ Malaysia (MPOB) báo cáo tồn kho dầu cọ của nước này tính đến hết tháng 10/2020 đạt 1.57 triệu tấn, giảm 8.63% so với tháng 9 và là mức tồn kho thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2017 tới nay.