Xuất khẩu dầu của Chính phủ liên bang Iraq, không bao gồm khu vực tự trị Kurdistan, được giữ ổn định trong tháng 06/2021. Bộ dầu mỏ cho biết xuất khẩu dầu của Liên bang trong tháng trước đạt trung bình 2.89 triệu thùng/ngày.

Xuất khẩu từ miền Trung và miền Nam Iraq đạt tổng cộng 2.789 triệu thùng/ngày, thấp hơn một chút so với mức 2.8 triệu thùng/ngày trong tháng 05/2021. Xuất khẩu dầu Kirkuk qua cảng Ceyhan tăng lên 102,507 thùng/ngày từ mức 98,739 thùng/ngày trong tháng 5. Trong khi đó xuất khẩu dầu Qayara nặng từ cảng Khor Al-Zubair tiếp tục bị đình chỉ.

Kim ngạch xuất khẩu dầu thô của chính phủ Liên bang tăng lên 6.141 tỷ USD (với giá bán trung bình 70.778 USD/thùng) từ mức 5.917 tỷ USD trong tháng 5 (với mức giá trung bình 65.842 USD/thùng).

Nguồn: mxvnews.com