Theo một nguồn tin giấu tên, Iran đã tăng giá dầu thô Iranian Light xuất khẩu sang châu Á trong tháng 07/2021 lên mức 1.60 USD/thùng cao hơn giá Oman/Dubai. Đây là mức tăng 0.10 USD/thùng so với giá giao hàng trong tháng 06/2021.

Trong khi đó, giá dầu thô Iranian Heavy đến châu Á trong tháng 07/2021 ở mức 0.50 USD/thùng cao hơn giá Oman/Dubai, không đổi so với giá giao hàng trong tháng 06/2021. Giá Forozan giao hàng tháng 07/2021 tăng 0.10 USD/thùng lên mức 0.60 USD/thùng cao hơn giá Oman/Dubai và giá Soroush giao hàng tháng 07/2021 giảm 0.10 USD/thùng xuống mức 3.25 USD/thùng thấp hơn giá Oman/Dubai.

Hiện nay Iran đang tham gia đàm phán gián tiếp với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân, nếu có thể khôi phục lại thì sản lượng của nước này có thể tăng mạnh trong nửa cuối năm nay.

Nguồn: mxvnews.com