Hiệp hội dầu cọ Indonesia - GAPKI cho biết, xuất khẩu dầu cọ và các sản phẩm tinh luyện khác trong tháng 4 của nước này đạt mức 2.64 triệu tấn, thấp hơn 22% so với tháng 3. Trong khi đó sản lượng dầu thực vật của Indonesia hầu như không có thay đổi đáng kể so với trong tháng 3, duy trì ở mức khoảng 4.1 triệu tấn.

Xuất khẩu tăng trong khi sản lượng không thay đổi đáng kể đã khiến tồn kho giảm. Cụ thể, tồn kho dầu cọ cuối tháng 4 của Indonesia giảm xuống còn 3.14 triệu tấn, từ mức 3.27 triệu tấn cuối tháng 3.  

 

Nguồn: mxvnews.com