Chính phủ Indonesia đã công bố áp đặt một lệnh phong tỏa nghiêm ngặt bắt đầu từ ngày 30/06 trong bối cảnh làn sóng Covid-19 thứ hai diễn biến nghiêm trọng trong 3 tuần qua. Mặc dù chi tiết của lệnh phong tỏa chưa được chính phủ công bố chính thức, nhưng dự kiến ngành dầu cọ sẽ không chịu nhiều tác động do vì đó là ngành thiết yếu.

Tuy nhiên mọi hoạt động khác như nhà hàng hay đi lại dự kiến sẽ bị ảnh hưởng. Indonesia đã phong tỏa một phần, được coi là hạn chế hoạt động công cộng vi mô nhưng tốc độ lây lan đã gia tăng do biến thể Delta, đòi hỏi các quan chức có biện pháp mạnh tay hơn.

Nguồn: mxvnews.com