Tuy nhiên, sự hồi phục sẽ diễn ra không đồng đều giữa các vùng miền, các ngành và sản phẩm. Nhu cầu sẽ tăng nhanh và mạnh hơn ở những nước giàu vốn được tiếp cận vaccine sớm hơn, trong khi một số ngành sẽ cần thêm nhiều thời gian để phục hồi hơn như ngành hàng không, khi mà nhiều nước vẫn thực hiện lệnh hạn chế đi lại và có nhiều người vẫn làm việc từ xa, thay vì phải đến công sở để phòng tránh dịch bệnh.
Ngành hàng không chỉ có thể khôi phục trạng thái bình thường khi phần lớn các nước đạt miễn dịch cộng đồng mà theo dự báo của IEA, điều này không thể đạt được cho đến cuối năm 2022. Việc đáp ứng nhu cầu dầu mỏ tăng dường như không phải là vấn đề khó khăn. Các nước nằm ngoài OPEC+ (Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác) sẽ tăng sản lượng khai thác dầu mỏ vào năm tới lên 1,6 triệu thùng/ngày, vượt năm 2019. Trong khi đó, các nước OPEC+ có năng lực sản xuất 6,9 triệu thùng/ngày sau khi nâng sản lượng khai thác thêm 2 triệu thùng/ngày từ tháng 5-7/2021.
 

Nguồn: VITIC/Opec