Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 06/2021 tăng mạnh lên 850,000 người, cao hơn nhiều so với mức kỳ vọng của thị trường là 700,000 người.

Bảng Lương Phi Nông Nghiệp đo lường sự thay đổi trong số lượng người có việc làm trong suốt tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp. Tạo công ăn việc làm là một chỉ báo đứng đầu về chi tiêu của người tiêu dùng, chiếm phần lớn trong hoạt động kinh tế.

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 06/2021 tăng nhẹ lên 5.9%, cao hơn 0.2% với dự đoán của thị trường.

Nguồn: mxvnews.com