Bộ Lao động Hoa Kỳ cho biết Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (Initial claims) trong tuần kết thúc ngày 19/06 giảm nhẹ về mức 411,000, nhưng cao hơn so với dự đoán 380,000 người. Số liệu của tuần trước được duy trì ở mức 412,000 người.

Số lượng đơn yêu cầu tiếp tục hưởng trợ cấp (Insured unemployment) trong tuần kết thúc ngày 12/06 giảm về mức 3.390 triệu người.

Nguồn: mxvnews.com