Tại thị trường nội địa, giá thấp nhất tại Lâm Đồng và cao nhất ở Đắk Lắk. Tại cảng TPHCM, robusta xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% chốt tại 2.174 USD/tấn (FOB), chênh lệch +55 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước

Diễn đàn của người làm cà phê

Loại cà phê

Địa phương

ĐVT

Giá TB hôm nay

+/- chênh lệch

Robusta loại 2 (5% đen, vỡ)*

Xuất khẩu, FOB

USD/tấn

2.174

 

+55

Nhân xô

Đắk Lắk

VNĐ/kg

40.100

0

Lâm Đồng

VNĐ/kg

39.200

0

Gia Lai

VNĐ/kg

40.000

0

Đắk Nông

VNĐ/kg

40.000

0

* so với giá tham chiếu cà phê robusta trên sàn London của phiên liền trước

Báo cáo thời tiết có nhiều mưa ở vùng cà phê Tây nguyên của Việt Nam có thể làm quả cà phê robusta chín chậm. Do đó, việc triển khai thu hoạch vụ mùa mới, dự kiến kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 10/2021, có khả năng bị trì hoãn vì thời tiết không thuận lợi.
Trên thị trường thế giới, hai sàn giao dịch London và New York dứt đà giảm. Giá robusta kỳ hạn tháng 11/2021 trên sàn London tăng 3 USD, tương đương 0,14% chốt ở 2.119 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá khớp

Thay đổi

%

Số lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

11/21

2119

+3

+0,14

7521

2146

2110

2123

01/22

2116

0

0,00

8949

2144

2108

2120

03/22

2076

+4

+0,19

1690

2098

2067

2078

05/22

2055

+5

+0,24

271

2078

2047

2057

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá arabica giao kỳ hạn tháng 12/2022 trên sàn New York cộng 4,45 cent, tương đương 2,3% lên ở 197,9 US cent/lb. Đồng real Brazil giảm giá so với đồng USD nhưng arabica vẫn vững giá.

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá khớp

Thay đổi

%

Số lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

12/21

197,90

+4,45

+2,30

21948

200,25

193,80

195,15

03/22

200,80

+4,40

+2,24

11379

203,15

196,70

197,85

05/22

201,90

+4,35

+2,20

5496

204,25

197,95

198,95

07/22

202,40

+4,25

+2,14

3018

204,70

198,50

199,85

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Trên sàn giao dịch BMF của Brazil, giá kỳ hạn tháng 12/2021 giao dịch ở mức 236,3 US cent/lb (-0,46%).

Giá cà phê Arabica Brazil giao dịch tại BMF

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá khớp

Thay đổi

%

Số lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

12/2021

236,3

-1,1

-0,46

36

236,85

235,8

236,85

03/2022

240,5

-1,85

-0,76

8

240,75

240,5

240,75

05/2022

242,3

+5,75

+2,43

0

242,3

242,3

0

09/2022

243,65

+5,6

+2,35

25

243,65

239

239,3

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

ICO dự đoán mức tiêu thụ cà phê toàn cầu đạt 167,26 triệu bao, tăng 25 triệu bao so với tháng trước.
Theo Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), sản lượng cà phê của nước này trong vụ 2020/21 ước đạt 48,9 triệu bao (loại 60kg), giảm 21,2% so với vụ trước.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters