Theo báo cáo tồn kho của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tổng tồn kho khí gas tự nhiên tại các kho chứa ngầm của Mỹ tăng 16 tỷ feet khối lên 2,574 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 02/07.

Số liệu cụ thể trong báo cáo như sau:

Nguồn: mxvnews.com