Theo báo cáo thống kê của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 04/06 đã giảm 5.2 triệu thùng về mức 474.0 triệu thùng.

Một số số liệu quan trọng trong báo cáo của EIA như sau:

Nguồn: mxvnews.com