Hãng tư vấn Safras & Mercado cho biết, thu hoạch cà phê niên vụ 2021/22 của Brazil đã đạt 40% diện tích dự kiến, chỉ chậm hơn một chút so với mức 41% trong cùng kỳ năm ngoái, và thấp hơn so với mức 44% trung bình 5 năm. Hãng cũng lưu ý rằng điều kiện khí hậu khô hạn hơn tạo điều kiện cho hoạt động thu hoạch và chế biến cà phê.

Trong đó, thu hoạch cà phê Arabica đạt 27% sản lượng dự kiến, so với mức 32% cùng kỳ năm ngoái và 35% trung bình 5 năm . Đối với cà phê Robusta, tiến độ thu hoạch niên vụ 2021/22 hiện đã đạt khoảng 63% sản lượng dự kiến, tương đương với cùng kỳ năm ngoái, nhưng chậm hơn so với mức 69% trung bình 5 năm.

 

Nguồn: mxvnews.com