Hãng tư vấn Safras & Mercado cho biết, thu hoạch cà phê niên vụ 2021/22 của Brazil hiện đã đạt 48% diện tích dự kiến, tăng từ mức 8% cuối tuần trước, và tương đương với tốc độ cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng cà phê niên vụ 2021/22 của Brazil đang được Safras dự báo ở mức 56.5 triệu bao. Hoạt động thu hoạch cà phê vẫn đang diễn ra khá thuận lợi bất chấp sự gia tăng độ ẩm tại một số khu vực. Tuy nhiên, sương giá kéo dài trong những ngày gần đây có thể sẽ ảnh hưởng tới số liệu thu hoạch của Safras trong báo cáo tới.  

Chart, bar chartDescription automatically generated

 

Nguồn: mxvnews.com