(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Sáu, 12/03/2021, 00:44 (GMT+7)
Thứ Sáu, 12/03/2021, 00:44 (GMT+7)

Brazil: IBGE nâng dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2020/21 lên 47.3 triệu bao

Brazil: IBGE nâng dự báo sản lượng cà phê niên vụ 2020/21 lên 47.3 triệu bao

Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) đã nâng dự báo sản lượng cà phê Brazil niên vụ 2020/21 lên mức 47.3 triệu bao 60kg, tăng 5% so với báo cáo tháng trước nhờ triển vọng sản lượng cà phê Arabica và Robusta tăng.

Mặc dù vậy, sản lượng cà phê Brazil vẫn ghi nhận mức giảm 23.9% so với niên vụ trước, trong bối cảnh hoạt động sản xuất cà phê Arabica giảm mạnh do ảnh hưởng từ tình trạng hạn hán năm ngoái. Theo đó, sản lượng cà phê Arabica ước đạt 32.2 triệu bao, tăng 1.6% so với báo cáo tháng trước, nhưng giảm 32.5% so với niên vụ trước.

Đối với cà phê Robusta, sản lượng được ước tính ở mức 905,300 tấn, tương đương 15.1 triệu bao, tăng 12.1% so với báo cáo trước, đồng thời cũng tăng 4.6% so với niên vụ 2019/20.

Tại Espirito Santo, bang sản xuất cà phê Robusta lớn nhất tại Brazil, sản lượng cà phê Robusta ước tính đạt 614,400 tấn, tăng 18% so với báo cáo tháng trước và tăng 9.3% so với niên vụ trước.

Nguồn: mxvnews.com