Cơ quan Cung ứng Mùa vụ của chính phủ Brazil – CONAB cho biết, tổng sản lượng cà phê trong năm 2021 của Brazil dự kiến đạt 48.8 triệu bao, thấp hơn 22.6% so với năm ngoái do cà phê Arabica đang ở trong năm sản lượng thấp và lượng mưa thấp hơn dự kiến tại một số khu vực trồng cà phê chính.

Sản lượng cà phê Arabica trong năm 2021 của Brazil được CONAB dự báo ở mức 33.36 triệu bao, cao hơn so với khoảng dự đoán 29.7 – 33 triệu bao trong báo cáo tháng 1. Trong khi đó, sản lượng cà phê Robusta của Brazil dự kiến đạt 15.44 triệu bao, nằm trong khoảng dự đoán 14.13 – 16.6 triệu bao trong dự báo trước.   

 

Nguồn: mxvnews.com