Kính gửi : Quý Khách hàng,

 

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam – Giaodich24 gửi đến Quý Khách hàng Quyết định Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa và giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại MXV áp dụng từ phiên giao dịch ngày 23/06/2021.

 

Chi tiết vui lòng xem tệp đính kèm.

1. Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch hàng hóa tại MXV:

 

2. Ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại MXV:

 

Trân trọng!