Theo báo cáo thống kê độc lập của Viện Dầu khí Mỹ (API):

- Tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ tăng 2.9 triệu thùng so với kỳ vọng của giới phân tích về mức giảm 0.3 triệu thùng.

- Tồn kho xăng giảm 3.7 triệu thùng, trong khi giới phân tích kỳ vọng tồn kho xăng sẽ tăng 1.2 triệu thùng.

- Tồn kho nhiên liệu chưng cất tăng 0.246 triệu thùng, so với kỳ vọng của thị trường với mức giảm 0.1 triệu thùng.

Nguồn: mxvnews.com