Theo Ủy ban Cơ sở Hạ tầng Quốc gia, việc sử dụng ô tô cá nhân ở Anh có thể giảm tới 10% trong những năm tới nếu việc chuyển hướng sang làm việc tại nhà được kéo dài trong bối cảnh đại dịch vẫn tiếp tục.

Theo một kịch bản mà ngày càng có nhiều người dân chuyển từ thành thị về nông thôn do sự linh hoạt khi làm việc từ xa, việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng có thể giảm 25% và nhu cầu nhiên liệu sẽ giảm dưới 10% so với mức trước đại dịch.

Sau khi giảm 70% vào đầu năm 2020, mức độ sử dụng phương tiện giao thông cá nhân đã phục hồi nhanh hơn mức độ sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đưa ra liệu những thay đổi trong hiện tại có dẫn đến những thay đổi hành vi trong dài hạn hay không. Trong những tháng vừa qua khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng, tỷ lệ sử dụng ô tô gần như đã phục hồi hoàn toàn. Tuy vậy, không có bằng chứng nào cho thấy số lượng ô tô được mua tăng lên, do đó chưa thể xác định được tùy chọn lâu dài của người sử dụng.

Nguồn: mxvnews.com