Theo dữ liệu chính phủ công bố hôm nay, tổng sản lượng dầu thô của Ấn Độ trong tháng 05/2021 giảm 6% so với tháng 05/2020, xuống mức 2.437 triệu tấn. Sản lượng trong tháng trước cũng thấp hơn mức 2.493 triệu tấn trong tháng 04/2020.

Sản lượng của Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh, nhà khai thác lớn nhất Ấn Độ, cũng giảm 9.6% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 1.553 triệu tấn. Sản lượng của họ trong tháng trước thấp hơn khoảng 8.2% so với mức mục tiêu do cơn bão Tauktae.

Trong khi đó, sản lượng dầu của Oil India giảm 1.3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 253.08 nghìn tấn, thấp hơn 1% so với mức mục tiêu. Nguyên nhân chính là do hoạt động sản xuất bị ảnh hưởng bởi vụ nổ ở mỏ dầu Baghjan.

Nguồn: mxvnews.com