Kính gửi: Quý Thành viên,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) – Giaodich24  xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

- Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

- Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

Đề nghị Quý Thành viên nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu