Kính gửi Quý Khách hàng, Quý Đại lý,

Kể từ ngày 01/04/2024, HTS - Giaodich24 sẽ thay đổi tài khoản nhận Nộp/Rút tiền ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MSB. (Chi tiết vui lòng xem File đính kèm)