(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Hai, 28/12/2020, 21:17 (GMT+7)
Thứ Hai, 28/12/2020, 21:17 (GMT+7)

USDA Daily Export Sales: Bán đậu tương, dầu đậu tương và ngô cho nước dấu tên

USDA Daily Export Sales: Bán đậu tương, dầu đậu tương và ngô cho nước dấu tên

Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo:

– Đã bán 233,700 tấn đậu tương niên vụ 20/21 cho một nước dấu tên.

– Đã bán 150,000 tấn đậu tương niên vụ 21/22 cho một nước dấu tên.

– Đã bán 33,000 tấn dầu đậu tương tương niên vụ 20/21 cho một nước dấu tên.

– Đã bán 149,572 tấn ngô niên vụ 20/21 cho một nước dấu tên.

* Điều kiện các hợp đồng bán hàng được thể hiện trong báo cáo Daily Export Sales:

  • Từ 100,000 tấn trở lên đối với các hợp đồng bán đậu tương, khô đậu, ngô và lúa mỳ trong cùng một ngày.
  • Hoặc 200,000 tấn trở lên đối với các hợp đồng bán đậu tương, khô đậu, ngô và lúa mỳ trong một khoảng thời gian nhất định.
  • Riêng đối với dầu đậu tương, khối lượng này lần lượt là 20,000 và 40,000 tấn.