(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Sáu, 16/10/2020, 18:05 (GMT+7)
Thứ Sáu, 16/10/2020, 18:05 (GMT+7)

Ukraina: Xuất khẩu lúa mỳ giảm 38% so tuần trước xuống mức 360,000 tấn

Ukraina: Xuất khẩu lúa mỳ giảm 38% so tuần trước xuống mức 360,000 tấn

Bộ kinh tế Ukraina cho biết, xuất khẩu lúa mỳ tại Ukraina trong tuần kết thúc ngày 16/10 đạt 360,000 tấn, cao hơn 38% so với tuần trước đó, nâng lũy kế xuất khẩu lúa mỳ tại Ukraina lên mức 9.5 triệu tấn, tuy vẫn thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, chính phủ Ukraina đã đặt ra hạn ngạch xuất khẩu lúa mỳ niên vụ 19/20 ở mức 17.5 triệu tấn, và để đảm bảo mức hạn nhạch này Ukraina sẽ phải xuất khẩu thêm 8 triệu tấn, tương đương 216,000 tấn/tuần, trong thời gian còn lại của niên vụ

Đối với ngô, xuất khẩu ngô đạt 239,000 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu ngô qua mức 1.0 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn 59% so với cùng kỳ năm ngoái.