(024) 5678.3939
Hotline tư vấn
info@giaodich24.com
Email của chúng tôi
Thứ Hai, 26/10/2020, 20:41 (GMT+7)
Thứ Hai, 26/10/2020, 20:41 (GMT+7)

Ukraina: UGA giảm dự báo sản lượng ngô niên vụ 20/21 xuống còn 30 triệu tấn

Ukraina: UGA giảm dự báo sản lượng ngô niên vụ 20/21 xuống còn 30 triệu tấn

Hiệp hội ngũ cốc Ukraina – UGA giảm dự báo sản lượng ngô 20/21 của Ukraina xuống còn 30 triệu tấn từ mức 32.5 triệu tấn trong dự báo trước.

UGA dự báo Ukraina sẽ xuất khẩu 27.2 triệu tấn ngô trong niên vụ 20/21, so với mức 29 triệu tấn trong dự báo tháng 9 và cao hơn so với mức 26 triệu tấn trong báo cáo của Bộ nông nghiệp nước này.